• Welcome to

  Abhilash Hatcheries

  Established in 1977, Abhilash Hatcheries is an integrated poultry venture with
  operations in Feed Milling, Breeding Farms, Hatcheries and Commercial Integrated poultry Farms.
  It is a joint venture with Angel Farms.
 • Farm Fresh BV380 Hens

  Abhilash Hatchery is a family farm with a focus on quality and freshness.

Abhilash Hatcheries & Angel farms Largest fully integrated poultry farm in Kerala

Established in 1977, Abhilash Hatcheries is an integrated poultry venture with operations in Feed Milling, Breeding Farms, Hatcheries and Commercial Integrated poultry Farms. It is a joint venture with Angel Farms. Our product is reared in the best of facilities that nature has provided. This one of a kind Chicken and Vegetable Farm is run entirely by women and should be a game changer in the Women Empowerment schemes in the state of Kerala. Abhilash hatchery is the pioneer to develop “ Commercio-Backyard ” integrated poultry system that amalgamate the benefits of traditional backyard poultry and low input poultry management of commercial poultry.

Read More >>

70 % ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ವಿರುವ ಜೈವ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ

30 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವು ,ಆಧಾಯವು ಇರುವ ಕೇರಳದ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಸ್ಥಾಪನದ ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು..ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಿತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ ಬೇಕಾದ 3560 ಕೋಟಿ ರೂಪಯಿ ,ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ .ಈ ಆಧಾಯ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಲಾಭ ದಾಯಕಗೊಳಿಸಬಾರದು?

Read More >>

70 % വളർച്ചയും മികച്ച വരുമാനവുമുള്ള ഒരു ജൈവ വ്യവസായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

30 കോടിയിൽപരം വിൽപനയും വരുമാനവുമുള്ള കേരളത്തിലെ മികച്ച വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പങ്കാളിയാകാം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാകേണ്ട 3650 കോടിയിൽപരം രൂപ ഒരു വര്ഷം കൊണ്ട് അയൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു. ഈ വരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് മുതല്കൂട്ടായിക്കൂടാ ??

തുടർന്ന് വായിക്കുക.

The Best time to Start is now

Welcome to Abhilash Hatcheries
Contact Us